Communicatie via het Picture Exchange Communication System (PECS)

Het is voor ieder mens belangrijk om te kunnen communiceren. PECS is een middel om ondersteuning te bieden bij de communicatie als het niet vanzelf gaat. Zowel (non-verbale) kinderen als volwassenen met een ontwikkelstoornis en/of verstandelijke beperking krijgen met PECS toch een eigen stem. Ze leren snel om, op hun eigen niveau en op basis van eigen initiatief, te communiceren. Zo kunnen ze hulp vragen, vragen om iets wat ze lekker vinden of om iets waarmee ze kunnen spelen en zijn ze niet (meer) afhankelijk van wat anderen hen aanbieden.

PECS is een wetenschappelijk getoetste methode met veel succes. De methode is gestoeld op ABA (Applied Behavior Analysis) een gedragstherapeutisch  principe waarbij functionele vaardigheden worden aangeleerd op basis van bekrachtigen en belonen. De communicatie via PECS gaat met plaatjes die uitgewisseld of aangewezen worden. Deze plaatjes zitten in een speciaal PECS Boek met Velcro strips.

Het aanleren van het gebruik van PECS gaat in een aantal fasen.

  • Fase 1: In deze fase leert de gebruiker om een plaatje van bijv. een gewenst voorwerp of eten aan een ander te geven. Hierbij is ondersteuning van een derde die, in het begin, fysiek ondersteuning aan de gebruiker biedt. Het is belangrijk om te oefenen met zeer gewenste voorwerpen/voedsel om direct de succeservaring te geven. Zorg dat je weet welke dat op dat moment zijn en dat je deze paraat hebt!
  • Fase 2: Generalisatie met meerdere communicatiepartners over grotere fysieke afstand van zowel het PECS Boek (gebruiker moet het PECS Boek pakken of ophalen) als de communicatiepartner (in de ruimte zichtbaar of niet zichtbaar).
  • Fase 3: De gebruiker krijgt steeds meer plaatjes in het PECS Boek en leert dat het geven van het ene plaatje een andere uitkomst geeft dan een ander plaatje. Het PECS Boek bevat bijvoorbeeld een plaatje van een bal en een plaatje van een banaan. Het aantal plaatjes wordt steeds meer uitgebreid.
  • Fase 4: Het maken van zinnen met de zinstrippen. Zo kan de gebruiker met verschillende plaatjes (zowel tekst als afbeeldingen) zinnen vormen “Ik wil de bal” met de plaatjes “Ik wil” en “bal”.
  • Fase 5: Verdere uitbreiding van de zinnen met kenmerken zoals  “Ik wil” “paarse” “bal”

Niet alle gebruikers komen tot Fase 4 of 5. Maar het bereiken van de eerste fasen is al een enorm succes!

De mensen achter Educratief hebben veel ervaring met het werken met dit systeem. Op de website zijn dan ook veel materialen zoals de PECS Boeken (groot en klein), de Pics for PECS CD voor kant-en-klare picto’s, de Card Creator om zelf picto’s te maken, een planbord om de dagstructuur op aan te brengen en Velcro.

Educratief is jouw exclusieve leverancier van PECS in Nederland en België

Voor eventuele vragen over het aanleren of het gebruik kun je contact met ons opnemen.

Plaats een reactie