Ondersteuning

Wij van Educratief kunnen je diverse leerlijnen leveren om structureel of incidenteel aan de ontwikkeling van vaardigheden te werken. Ook leveren wij daarvoor de benodigde spel- en leermaterialen. Wij kunnen je daar natuurlijk alles over vertellen. Voor het daadwerkelijk toepassen van de leerlijnen en het oefenen aan vaardigheden c.q. behandelen verwijzen wij je graag naar de specialisten in ons netwerk. In onderstaand overzicht zijn ze, op alfabetische volgorde, opgenomen. Veel succes met het werken aan de ontwikkeling van je kind! Want iedereen wil en kan zich ontwikkelen!!

Wil je ook worden opgenomen op deze pagina? Stuur dan een korte omschrijving en je linkje naar info@educratief.nl o.v.v. ondersteuningspagina

ABA Center International (Amsterdam) is een organisatie die gespecialiseerd is in hulpverlening aan individuen die gediagnosticeerd zijn met Autisme Spectrum Stoornis (ASS), ontwikkelingsachterstanden, ADHD en andere gedragsproblematiek . We werken met de methode Applied Behavior Analysis. We zijn voornamelijk actief in Noord-Nederland (Friesland, Drenthe, Groningen en Noord-Holland). De behandeling wordt aangepast aan individuele wensen en kan zowel thuis, op school als bij ons plaatsvinden. https://www.abacenterinternational.com/

ABAcentrum (Woerden) helpt kinderen met autisme en/of een ontwikkelingsachterstand in hun ontwikkeling. Dit doen we met behulp van de ABA principes (Applied Behavior Analysis). Daarnaast leiden we ABA professionals op zodat meer kinderen de mogelijkheid krijgen om zich met behulp van deze effectieve methode te ontwikkelen. Wij hebben ruim 10 jaar ervaring in het opleiden van ABA trainers en zijn de grootste opleider van ABA professionals in Nederland. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met autisme en/of een ontwikkelingsachterstand (0 tot 21 jaar). Dit is onze passie en expertise en we doen dit vol overgave! https://www.abacentrum.nl

Abacus Training (Ede) heeft veel ervaring met autisme, beelddenkers, hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid. De hulp van Abacus wordt ingeroepen op verschillende gebieden. Zo geeft Abacus Training speltherapie, aba-therapie, prt, dtt aan kinderen met een achterstand in de ontwikkeling. ABA (applied behavior analysis) oftewel toegepaste gedragsanalyse is de achtergrond. De kern is dat motivatie aan bepaalde taken gekoppeld worden of dat motivatie gevangen wordt. Kleine stapjes op positieve versterkende wijze maakt dat gedrag in stand blijft en meer toeneemt. https://www.abacus-training.com/

Het ABA Huis (Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Dordrecht, Den Haag, Amsterdam) ondersteunt en begeleidt kinderen van 3 tot en met 8 jaar met een ontwikkelingsachterstand waardoor ze vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben voor hun volgende fase in ontwikkeling en uiteindelijk vaardig genoeg worden voor een passende vervolgplek. Met de principes van ABA (Applied Behavior Analysis) richten wij ons op het maximaliseren van communicatieve, sociale en spelvaardigheden. https://www.abahuis.nl/

ABA-Instituut (Waalwijk) zet zich in voor ouders van kinderen met autisme of andere problemen omtrent taalontwikkeling en voor professionals die zich willen verdiepen in de ABA Play methode. https://www.aba-play.nl/

ABA-psychologen (Zoetermeer, Bleiswijk) biedt hulp bij opvoeden en stimuleren van de ontwikkeling van kinderen met ASS of andere ontwikkelings- en gedragsproblemen door middel van begeleiding, advisering en ondersteuning. Door middel van de ABA methode ontvangt u behandeling en begeleiding voor uw kind waarbij het op een spelende manier allerlei vaardigheden zal aanleren en waarbij ongewenst gedrag zal verminderen (tot nihil). Daarnaast kunnen we basisvaardigheden aanleren zodat uw kind zich ook op andere gebieden beter kan ontwikkelen, want  “elk kind kan leren!”
http://www.aba-psychologen.nl

ABAnet (Veghel) biedt begeleiding op basis van ABA, toegepaste gedragsanalyse, waarbij het aanleren van vaardigheden de kern vormt. Kinderen met een autismespectrum stoornis leren vaak niet vanzelf. Zij kunnen moeilijkheden ervaren op verschillende ontwikkelingsgebieden en ontwikkelen daar soms gedragsproblemen bij. Voor ieder kind wordt een uniek begeleidingstraject ontwikkeld dat uitgaat van de vraag: “Wat is de kracht van dit kind? en wat moet hij/zij nog leren om ervoor te zorgen dat dit kind zelfstandiger door het leven gaat? Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar om begeleiding te bieden. Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van begeleiding neem dan contact op
http://www.abanet.nl

AKROS (Amsterdam) is hoogvlieger in kinderopvang en welzijn. Bij onze kinderopvang is uw kind verzekerd van professionele begeleiding, fijne en veilige locaties en alle ruimte voor spelen, leren en groeien. Daarnaast bieden wij taal- en inburgeringstrajecten en projecten voor participatie en welzijn in Amsterdam. https://www.akros-amsterdam.nl/

Altius ABA (Tilburg) is een plek waar kinderen met autisme of een andere ontwikkelingsachterstand terecht kunnen voor individuele behandeling en begeleiding. We werken met de principes van Applied Behavior Analysis (ABA). ABA therapie is gebaseerd op de principes en methodes van de toegepaste gedragsanalyse (in het Engels: Applied Behavior Analysis = ABA). De Toegepaste Gedragsanalyse is de wetenschap waarbinnen behandelingsstrategieën gebaseerd op de elementaire gedragsprincipes worden toegepast om sociaal relevant gedrag te veranderen. Daarnaast wordt er binnen de toegepaste gedragsanalyse voortdurend onderzoek gedaan ter identificatie van de variabelen die verantwoordelijk zijn voor de gedragsverandering. https://www.altiusaba.nl/

Autismecentrum 2Play (Alphen aan den Rijn) biedt specialistische begeleiding aan kinderen (6-18 jaar) met een autisme spectrum stoornis en SKJ geaccrediteerde cursussen. Contact, communicatie, aandacht, flexibiliteit en zelfredzaamheid staan centraal. Middels contact gericht spelen en leren wordt een kind vanuit een liefdevolle en accepterende houding begeleid. https://www.centrum2play.nl/

Autismehuis (Zwolle) Wij behandelen en begeleiden kinderen en jongeren (4 – 18 jaar) met een autisme spectrum stoornis (ASS). Voor ieder kind met autisme en zijn omgeving bieden wij specialistische zorg op maat. Dit doen wij op onze groepslocaties, individueel op onze dagbehandelingsplek of ambulant aan huis of op school. https://autismehuis.nl/

Boba Autismegroep (Dordrecht, Utrecht, Maastricht, Rijswijk (ZH), Tiel, Amsterdam) biedt zorg aan mensen met autisme en een normale of hoge intelligentie. Ieder mens is verschillend, en de zorg passen we daarop aan. Dat noemen we maatwerk. De divisies van Boba zorgen voor de onderdelen van het maatwerk. De divisies zijn GGZ, Levensloopbegeleiding, Passend onderwijs en Opleidingen. https://www.boba.nl/

Buddy Helpt biedt hulp aan kwetsbare kinderen en/ of mensen met een beperking, met een afstand tot de arbeidsmarkt, met moeiten op het gebied van: de executieve vaardigheden, de sociale vaardigheden, op allerlei leergebieden, individueel, in kleine groepjes of aan klassen. https://buddyhelpt.nl/

Centrum voor Autisme en Onderwijs (Hilversum) biedt alle begeleiding op maat. Juist omdat wij vanuit een holistische visie werken, is dit mogelijk. Het kind, het gezin, de directe omgeving zijn allemaal factoren die direct invloed hebben op de ontwikkelings- en groeimogelijkheden van het kind en hun gezin. Ook al ziet de uiteindelijke puzzel er hetzelfde uit, de puzzelstukjes verschillen wel degelijk van vorm en kleur. Met z’n allen zorgen we ervoor dat we de ontbrekende stukjes vinden en passen we alles zo goed mogelijk in elkaar. De mogelijkheden zijn ontelbaar! Dit is een gezamenlijk proces. http://www.acic.nl/

CityKids (Barendrecht, Capelle a/d IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Rotterdam, Zuidland) biedt zorg aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar op het verpleegkundig kinderdagverblijf en behandeling aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar op het ontwikkelcentrum. Daarnaast biedt CityKids 24 uur (kinderthuis)zorg, beschermd wonen in De Pastorie voor jongens met autisme en/of een verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar en dagbesteding aan jongeren vanaf 18 jaar. https://www.citykids.nl/

De Droomboom (Blaricum) is een behandelcentrum voor kinderen met een autisme-spectrumstoornis en een ontwikkelingsstoornis. De Droomboom is in 2006 opgericht door ouders van kinderen met autisme, in samenwerking met een GZ-psycholoog en een ABA consultant. Kinderen met autisme hebben vaak veel mogelijkheden en soms grote talenten: met de juiste begeleiding kunnen ze zich goed ontwikkelen. Helaas redden veel van deze kinderen het in eerste instantie niet in het regulier of speciaal onderwijs.Stichting de Droomboom probeert met behulp van intensieve training deze kinderen te stimuleren. Zodat zij zo zelfstandig mogelijk leren functioneren, zich zover mogelijk ontwikkelen en zo mogelijk weer in kunnen stromen in onderwijs. https://www.stichtingdedroomboom.nl/

Dr. Leo Kannerhuis (Arnhem, Nijmegen, Oosterbeek) is er voor iedereen die een diagnose autisme heeft met daarnaast mogelijk andere psychiatrische-, of gedragsproblemen en waarvoor specialistische GGZ behandeling aangewezen is. U kunt bij ons terecht als eerdere behandeling u of uw kind niet voldoende heeft geholpen. https://www.leokannerhuis.nl/

Eigenwijs, praktijk voor ouder en kind (Pijnacker-Nootdorp) biedt, als kinderfysiotherapeut en ABA-trainer, 1 op 1 begeleiding aan kinderen met autisme en/of verstandelijke beperking aan huis of op school/dagbesteding. Begeleiding op het gebied van lichamelijke inspanning/motoriek, prikkelverwerking, kinderfysiotherapie, ADL-vaardigheden en participatie in bijv. sport. www.wijzijneigenwijs.com

Growing Minds (Broomfield, Colorado (USA)) is een organisatie die kinderen met ASS (autismespectrum stoornis), Asperger, PDD-Nos en andere ontwikkelingsstoornissen en hun ouders ondersteunt. Het in 1998 opgerichte en in de USA gevestigde Growing Minds programma combineert een houding van onvoorwaardelijke liefde en acceptatie met het wetenschappelijk onderbouwde ABA, Applied Behavior Analysis, (toegepaste gedragsanalyse), waarvan bewezen is dat het effectief is voor kinderen in het autisme spectrum. Het Growing Minds Programma ondersteunt ouders en kinderen van over de hele wereld. Dit doen zij door middel van begeleidingsprogramma’s via persoonlijke ondersteuning, zowel in de USA als in het buitenland, en via telefoon en internet.
http://www.growingmindssupport.nl

Gwoon handig (Tilburg) is een platform opgezet voor gewone gezinnen met een zorgintensief kind (van 0-23 jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking) en hét startpunt in de zoektocht naar een product of dienst. https://www.productenvoorgehandicapten.com/

Island Dolphin Care (Key Largo, Florida (USA)) biedt unieke, door dieren ondersteunde (dolfijn), therapeutische, motiverende en educatieve therapieprogramma’s aan kinderen en volwassenen met speciale behoeften, en hun families en verzorgers. Door middel van interactieve programma’s, onderwijs en onderzoek worden deelnemers geïnspireerd om zeezoogdieren en hun omgeving te waarderen en te respecteren. https://www.islanddolphincare.org/

Kernlogopedie (Haarlem) biedt logopedische thuisbegeleiding voor kinderen en jongeren die niet of nauwelijks spreken. Mijn naam is Giulia Bijvoet. Samen met jou kijk ik naar de mogelijkheden van je kind en we zoeken samen naar passende Ondersteunde Communicatie (OC). Deze ondersteuning zorgt ervoor dat je kind zich kan uiten, waardoor er verbinding kan ontstaan. www.kernlogopedie.nl

Kidsproofplus.nl is een nieuw zusje van Kidsproof.nl, vol met leuke gezinsuitjes en activiteiten die toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking of handicap. https://www.kidsproofplus.nl/NL

Kinderergo (Beringen/BE) Ervaart uw kind soms problemen bij dagelijkse handelingen, schoolse vaardigheden of tijdens hobby’s? Of verloopt de ontwikkeling niet op alle vlakken even goed? Dan is Kinderergo er om uw kind te helpen. https://www.kinderergo.com/home

Klas van juf Linda … Alles wat je wil weten over autisme bij
https://www.klasvanjuflinda.nl/gedrag/gedragsproblemen/18924/alles-wat-je-wilde-weten-over-autisme/

Lowstercoaching (Ridderkerk) bied ondersteuning aan kinderen, jongvolwassenen en hun ouders. Coaching is een vorm van hulpverlening, laagdrempelig en oplossingsgericht. Wij werken veel met creatieve methodieken. Wij begeleiden kinderen, jongvolwassenen en hun ouders bij de volgende problematieken: opvoedingsondersteuning, emotie regulatie, meer zelfvertrouwen, niet mee kunnen komen op school, faalangst, HSK en beelddenken. https://www.Lowstercoaching.nl

Map out (Den Bosch) biedt kinderen en jongeren hulp bij het aangaan van persoonlijke uitdagingen rondom het leren. Deze uitdagingen gaan over bijvoorbeeld de concentratie of motivatie, sociale vaardigheden, zelfbeeld of een label. Map out biedt aan individuen of groepjes begeleiding, coaching, leermateriaal en handvatten, zodat leerlingen betekenisvol, met vertrouwen en eigenaarschap kunnen werken richting een gewenste, passende en waardevolle toekomst. https://www.mapout.nl

Medisch Orthopedagogisch Centrum ‘t Kabouterhuis  (Amstelveen, Amsterdam, Hoofddorp, leiden, Uithoorn) helpt gezinnen met jonge kinderen (0 – 7 jaar) met een ontwikkelingsachterstand, met opvoedingsproblemen en/of met psychiatrische problemen. Dit doet ’t Kabouterhuis al meer dan 70 jaar. We zijn dé specialist voor het jonge kind, hun ouders of verzorgers. We kijken gericht wat er nodig is, daarvoor komen we eventueel ook thuis, op de kinderopvang of op school. https://kabouterhuis.nl

Merel Foundation  (Leiden, Voorschoten) is opgericht om kinderen met autisme te ondersteunen in hun ontwikkeling. Wij geloven in een positieve en individuele aanpak ‘volledig vanuit het kind’ In het programma sluiten wij organisch aan op de motivatie en talenten van de kinderen. Hierbij passen we Applied Behavior Analyses toe als wetenschappelijk effectief bewezen aanpak. We hanteren de VB MAPP als curriculum voor de persoonlijke leerdoelen en borgen deze in een Individueel Educatie Plan. We werken samen met ouders, opa’s en oma’s, thuisbegeleiders en professionals uit zorg en onderwijs. Door met een hoog opgeleid en enthousiast team een optimale omgeving voor het kind te creëren en eigentijdse en individuele hulpmiddelen te gebruiken, proberen we het maximale uit het kind te halen. http://www.merelfoundation.nl/

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten – in alle levensfasen en op alle levensterreinen. De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn. https://www.autisme.nl/

Novia begeleiding (Woerden) biedt betrokken begeleiding aan kinderen en jongeren met autisme, hoogbegaafdheid of hoogsensitiviteit en aan hun ouders en professionals. Bij Novia begeleiding hechten we veel waarde aan hoe een kind zich voelt. Een gevoel van geluk ontstaat als de afstemming tussen jou en de omgeving goed is. Je wordt gezien. Je wordt geaccepteerd om wie je bent en je wordt uitgedaagd om jezelf te blijven ontwikkelen.
https://www.noviabegeleiding.nl

O’lein geeft een Seks is meer… Ganzenbord uit. Het is een educatief voorlichtingsspel voor scholen, instellingen en alle plekken waar onder begeleiding seksuele voorlichting wordt gegeven. Het is een afwisselende werkvorm naast de bestaande methodes. Dit spel is een unieke manier om spelenderwijs onderwerpen rondom seksualiteit, intimiteit, diversiteit, soa’s, omgaan met sociaal media, grenzen en wensen, enz. bespreekbaar te maken. Er bestaan 5 verschillende versies voor verschillende doelgroepen. https://www.olein.nl

Paardenkracht op Maat (Ruischerbrug – Groningen & Haule – Friesland) helpt kinderen, jongeren en volwassenen om inzicht te krijgen in eigen gedrag, patronen en mogelijkheden. Hierdoor vindt verandering plaats op verschillende levensgebieden. Onze hulpverlening bestaat uit therapie en coaching met paarden. https://paardenkrachtopmaat.nl

Pippeloentje (Leusden) begeleidt ouders met slaaphulp voor hun kleintje van 0-4 jaar. Er wordt gewerkt met de droomritme methodiek; liefdevol, holistisch, niet laten huilen en responsief. https://www.pippeloentjeslaapt.nl 

Raeger Autismecentrum (Amsterdam, Rotterdam, Spijkenisse, Almere, Hoofddorp) is een organisatie die gelooft dat ieder kind zich kan ontwikkelen en dat ieder kind een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Kinderen met autisme redden het vaak in eerste instantie niet in het regulier of speciaal onderwijs. Bij Raeger leert uw kind de juiste vaardigheden aan om zich verder te kunnen ontwikkelen. https://www.raeger.nl/

Stichting ABA Nederland richt zich op de kwalitatief goede zorg, middels Applied Behaviour Analysis (ABA). We hebbenexpertise binnen ABA omtrent kinderen/ jongeren/ (jong)volwassenen met ontwikkelings-, gedrags- en/of sociale problemen. We bieden een op maat gemaakt programma aan, gericht op het stimuleren en handhaven van relevante functionele vaardigheden. Dit kan via individuele en/of groepsbegeleiding en middels cursussen/ workshops. Daarnaast bieden we een traject tot certificering binnen ABA aan voor professionals. https://www.abanederland.nl/

Stichting De Asstronaut (Utrecht) biedt kinderen met autisme en/of een ontwikkelingsachterstand één op één begeleiding binnen de muren van een reguliere basisschool. We zijn een zorggroep met onderwijs componenten. https://deasstronaut.nl/

Stichting Liberis (Den Haag) biedt behandeling en begeleiding aan kinderen met autisme, een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking tussen de 2 en de 12 jaar. Met veel passie en enthousiasme bereiden wij de kinderen op één van onze behandelgroepen voor op een passende vervolgplek. Tevens biedt Stichting Liberis ambulante begeleiding thuis (persoonlijke begeleiding) of op school (schaduwbegeleiding).
https://www.stichtingliberis.nl

Stichting Passie (Schiedam) biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Daarom sluiten leerlingen met en zonder handicap dagelijks aan bij elkaars lessen en activiteiten. Dit wordt uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde leerkracht(en) en zorgverlener(s), op basis van een met ouders afgestemd onderwijs-zorgplan. https://www.stichting-passie.nl/com/

Wegwijzer Autisme brengt vraag en aanbod overzichtelijk samen voor zorgvragers en hun naasten. Voor mensen met hulpvraag is het vaak een hele zoektocht om ondersteuning te vinden die past bij hun specifieke behoefte. De Wegwijzer wordt betaald door het ministerie van VWS en uitgevoerd door Stichting In-Tussen. https://www.wegwijzer-autisme.nl/