Matchen en Sorteren

Het proces van matchen en sorteren begint normaliter in de peutertijd. De vaardigheid vormt de basis van de wiskunde op latere leeftijd.

Kinderen gaan merken dat alledaagse voorwerpen kunnen verschillen maar ook gelijkenissen kunnen hebben op basis van o.a kleur, materiaal, vorm, omvang, etc.

De volgende stap is het sorteren waarbij meerdere voorwerpen op basis van hun  overeenkomsten bij elkaar gevoegd worden. Deze vaardigheid komt later van pas bij dagelijkse activiteiten zoals het vullen van de bestekbak of het sorteren van de boodschappen of de was.