PECS

PECS staat voor (Picture Exchange Communication System). PECS geeft (volledige) ondersteuning bij het communiceren. Veel kinderen met een ontwikkelingsstoornis hebben bijvoorbeeld moeite met praten of kunnen helemaal niet praten. Dan is PECS een uitkomst.

Kinderen krijgen met PECS een stem. Ze hoeven niet te wachten totdat er wordt gevraagd of ze iets willen eten of drinken. Ze hoeven de ouder/begeleider niet aan de arm mee te trekken om een activiteit te gaan doen. Nee, met PECS krijgt het kind een stem en de mogelijkheid om wederzijdse communicatie op te starten. En wie wil dat nu niet?

Het gebruik van PECS is voor iedereen aan te leren. Het systeem is gebaseerd op de ABA-aanpak (Applied Behavior Analysis). Het is een proces van aanleren en positief belonen. De bijbehorende PECS manual is op aanvraag te leveren. Ook verwijzen wij u graag door naar ons netwerk van specialisten.